ULOTKA SAB SIMPLEX

INFORMACJA O STOSOWANIU:

Sab Simplex ® 30ml Pfizer

63,999 mg/ml  lub 69mg/ml zawiesiny do użytku wewnętrznego Simeticon (dimeticonum)

Spis treści ulotki:

1. Co to jest sab simplex i w jakim celu się go stosuje?

2. Czego trzeba przestrzegać przed zażyciem sab simplex?

3. Jak zażywać sab simplex?

4. Jakie działania niepożądane są możliwe?

5. Jak przechowywać sab simplex?

6. Zawartość opakowania i inne informacje.

 

1. Co to jest sab simplex i w jakim celu się go stosuje? sab simplex, zawiesina do użytku wewnętrznego, jest środkiem do leczenia zakłóceń czynnościowych przewodu pokarmowego. Simetikon, substancja czynna sab simplex, jest substancją powierzchniowo czynną (środkiem zapobiegającym pienieniu się treści jelitowej), która jest w stanie zlikwidować nadmierne gromadzenie się powietrza / gazów w przewodzie pokarmowym. Sab simplex stosuje się: – do leczenia objawowego dolegliwości  żołądkowo-jelitowych związanych z wydzielaniem  gazów, np. wzdęcia (meteoryzm), uczucie pełności  w żołądku. – do przygotowania do badań w obszarze brzucha,  jak np. rentgen i ultrasonografia (badanie  ultradźwiękowe) oraz przy przygotowaniu do  endoskopii żołądkowo-dwunastniczej  (wziernikowania żołądkowo-jelitowego) – w przypadku wzmocnionego wydzielania gazów  po zabiegach chirurgicznych – w przypadku spożycia płynu do mycia naczyń

2. Czego trzeba przestrzegać przed zażyciem sab simplex? Leku sab simplex nie wolno zażywać, jeżeli są Państwo uczuleni na simetikon lub jeden ze składników tego leku, podanych w rozdziale

6. Wskazówki oraz środki ostrożności Przy świeżo powstałych i/lub występujących przez długi czas dolegliwościach brzucha powinni Państwo udać się do lekarza, aby przeprowadzić diagnostykę ewentualnych chorób, które mogą być przyczyną dolegliwości.

Zażywanie Sab simplex łącznie z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami nie są znane. Ciąża i okres karmienia piersią Nie ma żadnych przeciwwskazań do stosowania podczas ciąży i w okresie karmienia piersią. Zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn sab simplex nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

sab simplex zawiera sód W celu przygotowania się do badań w obszarze brzucha, jak również ewentualnie przy zatruciach płynem do mycia naczyń wymagane jest przyjmowanie kilku łyżeczek sab simplex. Jedna  łyżeczka do herbaty (5 ml) zawiera 0,6 mmol sodu (13,8 mg sodu). Jeżeli Państwo przestrzegają diety niskosolnej, należy uwzględnić tę wartość.

3. Jak zażywać sab simplex? Proszę zażywać ten lek zawsze dokładnie według opisu w niniejszej ulotce, ewentualnie dokładnie według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości proszę zwrócić się z pytaniem do lekarza lub farmaceuty. O ile lekarz nie przepisze inaczej, najczęściej stosuje się następujące dawki: W przypadku dolegliwości żołądkowo-jelitowych związanych z wydzielaniem gazów, np. wzdęciach, uczuciu przepełnienia. Niemowlęta i dzieci karmione butelką: Do każdej butelki dodaje się 15 kropli (0,6 ml) sab simplex. sab simplex miesza się bez problemów z innymi cieczami, np. z mlekiem. Niemowlakom karmionym piersią sab simplex może być podawany również na małej łyżeczce przed każdym karmieniem. ‚

Dawkowanie przed ukończeniem 3 miesiąca życia tylko za konsultacją z lekarzem. Małe dzieci (powyżej 3 miesięcy życia): Małym dzieciom podaje się 15 kropli (0,6 ml) sab simplex do posiłków albo po nich. W razie potrzeby również przed pójściem spać można podać 15 kropli sab simplex.

W przypadku dzieci w wieku szkolnym i dorosłych w leczeniu wzdęć i uczucia przepełnienia obowiązują następujące zalecenia dotyczące dawek:

dzieci w wieku szkolnym:  20 do 30 kropli (0,8 do 1,2 ml)

dorośli:    30 do 45 kropli (1,2 do 1,8 ml)

Ta dawka powinna być przyjmowana co 4 do 6 godzin a w razie potrzeby może zostać zwiększona. sab simplex zażywa się podczas posiłków albo po nich, w razie potrzeby również przed pójściem spać. Przed użyciem butelkę wstrząsnąć! Dla uzyskania kapania butelkę trzymać pionowo w dół i palcem lekko stukać w dno butelki. Trzymanie butelki w pozycji ukośnej może zmniejszyć szybkość kapania. W następujących dziedzinach stosowania podawanie następuje najlepiej po usunięciu  wkładki kroplomierza z butelki 30 lub 100 ml.

Badania rentgenowskie W celu przygotowania się do badania rentgenowskiego wieczorem w dniu poprzedzającym badanie należy zażyć 3 do 6 łyżeczek do herbaty (15 do 30 ml) sab simplex.

Sonografie (badania ultradźwiękowe) W celu przygotowania się do badania ultrasonograficznego zaleca się zażycie 3 łyżeczek do herbaty (15 ml) sab simplex wieczorem w dniu poprzedzającym badanie oraz 3 łyżeczek do herbaty (15 ml) na 3 godziny przed rozpoczęciem badania. Endoskopie (wziernikowania żołądka i jelit) Przed endoskopiami należy zażyć ½ do 1 łyżeczki do herbaty (2,5 do 5 ml). Ewentualne dalsze podawanie leku (kilku mililitrów) dla usunięcia zakłócających spienionych pęcherzyków może nastąpić przez kanał do instrumentów endoskopu.

Zatrucia płynem do mycia naczyń W przypadku zatrucia płynem do mycia naczyń dozowanie następuje w zależności od stopnia zatrucia. Jako najmniejszą dawkę zaleca się 1 łyżeczkę do herbaty (5 ml) sab simplex.

Okres stosowania W razie potrzeby i w porozumieniu z Państwa lekarzem lub farmaceutą sab simplex może być zażywany nawet przez dłuższy czas. Jeżeli Państwo zażyją większe ilości sab simplex niż Państwo powinni Substancja czynna sab simplex, simetikon, likwiduje pianę w przewodzie pokarmowym metodami fizykalnymi, pod względem chemicznym i biologicznym jest całkowicie nieaktywna. dotychczas nie zaobserwowano niekorzystnych skutków przedawkowania sab simplex. Jeżeli zapomnieli Państwo zażyć sab simplex Proszę kontynuować zażywanie sab simplex, jak to opisano w instrukcji dozowania.

Jeżeli przerwą Państwo zażywanie sab simplex w takim przypadku może dojść do nawrotu dolegliwości. Jeżeli będą Państwo mieli dalsze pytania dotyczące zażywania tego leku, proszę zwrócić się do Państwa lekarza lub farmaceuty.

4. Jakie działania uboczne są możliwe? W związku ze stosowaniem sab simplex działań ubocznych dotychczas nie zaobserwowano.

Zgłaszanie informacji o działaniach ubocznych Jeżeli zaobserwują Państwo działania uboczne, proszę zwrócić się do Państwa lekarza lub farmaceuty. Informacje o działaniach ubocznych mogą Państwo zgłaszać również bezpośrednio za pomocą poniższego systemu informowania.

5. Jak przechowywać sab simplex? Proszę przechowywać ten lek w sposób niedostępny dla dzieci. Po przekroczeniu podanej na opakowaniu kartonowym i na etykiecie daty przydatności podanej jako „zdatny do użycia do dnia” leku nie należy stosować. Data przydatności odnosi się do ostatniego dnia podanego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera sab simplex

Substancją czynną jest: simetikon 1 ml (ok. 25 kropli) zawiesiny do zażywania zawiera 63,999 mg simetikonu (dimetikon 350 – dwutlenek krzemu w stosunku 92,5 : 7,5). Pozostałymi składnikami są: karbomer 974, monohydrat kwasu cytrynowego, hypromeloza, bezwodny cytrynian sodu, benzoesan sodu, cyklaminian sodu, eter stearylowy makrogolu (Ph.Eur.), sól sodowa sacharyny, kwas sorbinowy (Ph.Eur), aromat malinowy 60373 H&R, aromat waniliowy 200817, woda oczyszczona.

Jak wygląda sab simplex oraz zawartość opakowania sab simplex jest cieczą o barwie białej do szaro-białej w brązowej butelce ze szkła z nakrętką. Butelki 30 ml oraz 100 ml posiadają kroplomierz. sab simplex jest dostępny w opakowaniach o następujących wielkościach: – opakowanie z 1 butelką z kroplomierzem  zawierające 30 ml zawiesiny do użytku  wewnętrznego – wielopak zawierający 4 butelki z kroplomierzem  zawierające 30 ml zawiesiny do zażywania – opakowanie z 1 butelką z kroplomierzem  zawierające 100 ml zawiesiny do zażywania – opakowania kliniczne

Producent Famar Orléans 5, avenue de Concyr 45071 Orléans Cedex 2 Francja Niniejsza ulotka dołączona do opakowania została poddana ostatniej nowelizacji w lipcu 2013.

Dolegliwości związane ze wzdęciami i uczuciem pełności przewodu pokarmowego u dorosłych przyczyną wzdęć i uczucia pełności przewodu pokarmowego mogą być organiczne zakłócenia czynnościowe oraz choroby lub zakłócenia przemiany materii. W wielu przypadkach lekarze są jednak w stanie stwierdzić przyczyn organicznych. Poszczególne odcinki przewodu pokarmowego zawierają różne ilości powietrza lub innych gazów. Podczas spożywania posiłków połyka się często powietrze. W jelicie wskutek rozkładu bakteryjnego składników pokarmu powstają gazy. Część połkniętego powietrza zostanie usunięta – jest to odbijanie. Gazy wydzielające się w jelicie zostają częściowo zresorbowane lub usuwane z organizmu. Gdy zostanie zakłócona równowaga między przyjmowaniem i oddawaniem gazów, tworzą się małe pęcherzyki w postaci piany. Powietrze nie może ujść i dochodzi do wzdęć. Ilość i skład gazów jelitowych jest mocno zależna od przyzwyczajeń żywieniowych i składu pożywienia. Duży udział tłuszczów w pożywieniu, w szczególności tłuszczów zwierzęcych, jak również duży udział białek mogą powodować wzdęcia. Niektóre roślinne produkty spożywcze, jak kapusta, cebula i rośliny strączkowe również przyczyniają się do nadmiernego gromadzenia się gazów.

Wzdęcia u małych dzieci Bóle brzucha przy przyjmowaniu pokarmów przez niemowlęta i małe dzieci należą do najczęstszych dolegliwości, którymi muszą zajmować się rodzice i pediatrzy. Regularne napady krzyku około pół godziny po posiłkach mogą – po wykluczeniu przyczyn organicznych – wskazywać na dolegliwości trawienne. Występują one głównie w pierwszych trzech miesiącach życia. Dolegliwości te stanowią dla rodziców znaczne obciążenie. Nie są one jednak traktowane jako choroba i nie są również oznaką zaburzeń rozwojowych. Mogą one występować zarówno u dzieci karmionych butelką, jak również u niemowląt karmionych piersią. Przyczyna tych kolek leży w żywieniu mlekiem, gdyż pożywienie mleczne powoduje w przewodzie pokarmowym mocne tworzenie się piany. Zamknięte powietrze nie może ujść, co prowadzi do bolesnych wzdęć.

sab simplex – substancja czynna i sposób działania Wzdęcie i kolki powstają, gdy zbyt duża masa powietrza i gazów zamknięta jest w żołądku lub jelicie w postaci piany o drobnych pęcherzykach, której usunięcie z organizmu nie jest możliwe. Takie nagromadzenie piany często można zlikwidować przez zastosowanie sab simplex. Substancja czynna sab simplex, simetikon, powoduje rozpad pęcherzyków piany, uwolnione gazy jelitowe mogą być usunięte drogą naturalną lub ulec resorpcji przez ściankę jelita. sab simplex nie wpływa na reakcje chemiczne wewnątrz żołądka ani jelit. Substancja czynna simetikon nie ulega wchłanianiu przez organizm, lecz wraz z pozostałą zawartością jelit zostaje usunięta w niezmienionej formie. Działania uboczne w związku ze stosowaniem sab simplex nie są znane. Z tego względu w zalecanych dawkach może być on podawany również niemowlętom. sab simplex nadaje się przy tym dla diabetyków, gdyż nie zawiera węglowodanów. palde-3v23sab-su-0 Stan informacji: 07/2013; Wersja nr: palde-3v23sab-su-0 http://wyspanamama.pl

szczegółowa ulotka do pobrania:

https://drive.google.com/file/d/0BwNv4l-VsJcBZUw0Vk1ta1NPazg/view